เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านโปรดอ่านข้อตกลงก่อนสมัครสมาชิก เพื่อรับทราบ

- สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- สมาชิกต้องกรอกข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงทุกประการ หากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

- สมาชิกทุกท่านต้องยอมรับในการตัดสินใจในการเดิมพันที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเดิมพันไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

- ในกรณีที่บริษัทพบความผิดปกติในการเดิมพัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยูสเซอร์เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎของบริษัท

- หากตรวจสอบพบสมาชิกมีบัญชีใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บริษัทมีสิทธิ์ที่จะจะดำเนินการระงับและยึดเครดิตทุกกรณี

- หากทางบริษัทเกิดข้อสงสัยในการเดิมพันและการรับสิทธิ์พิเศษที่ผิดปกติ สามารถระงับตรวจสอบได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากทางบริษัทตรวจสอบพบการเดิมพันโดยใช้โปรแกรมช่วยเหลือจะถือว่าเป็นการทุจริตและเป็นอันตรายต่อเว็บ ทางบริษัทจะยึดเครดิตทันที

- ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีที่สมาชิกนำข้อมูลของตนเองไปให้บุคคลอื่นจนได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินทั้งหมด

- ทางบริษัทไม่อนุญาตให้นำข้อมูลบุคคลอื่นมาใช้งาน หากตรวจสอบพบระงับการใช้งานทันที

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบอินเตอร์เน็ตที่ขัดข้องในขณะเดิมพัน

- หากตรวจสอบพบว่ามีการฝากเงินที่ได้มาด้วยการทุจริตหรือมิชอบด้วยกฎหมายได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยูสเซอร์ทันที

- หากตรวจสอบพบว่าท่านมีการปลอม หรือแทรกแซง หรือดำเนินการขั้นตอนเพื่อทำการปกปิดหรือแทรกแซงในทางใด ๆ ในเรื่องของ IP ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น Virtual Private Network "VPN" ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยูสเซอร์ทันที

- การใช้บริการสงวนสิทธิ์ของบริษัทแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าบุคคลเป็นลูกค้าของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธลูกค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วย เหตุผลใดก็ตาม กิจกรรมหรือการทำรายการใดๆ โดยบุคคลที่ไม่ถือเป็นลูกค้า จะไม่มีผลหรือเป็นโมฆะ

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหาทุกวิถีทางด้านกฎหมาย และในความถูกต้องด้วยประการใดๆ ที่เกิดการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือกีดกั้นการเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลาและเป็นดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดจากทางเราแต่เพียงผู้เดียว

- สมาชิกมีความรู้ตัวอย่างเต็มเปี่ยมของความเสี่ยงของการสูญเสียเงินในแนวทางของการใช้บริการ

- สื่อทั้งหมด ได้แก่ รูปภาพ รายละเอียด ข้อมูล ภาพประกอบ การออกแบบ ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก โลโก้ และสื่ออื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปดัดแปลงแก้ไข หลอกลวงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย หากตรวจสอบพบจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

- คำติชม แนวคิด และข้อเสนอแนะอื่นๆ ทั้งหมดที่สมาชิกส่งผ่านเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีเจ้าของ ซึ่งทาง UFATOP4 สามารถเปิดเผยหรือใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยไม่มีพันธะผูกพันในการชดเชยให้สมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้ทางเว็บไซด์จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

- เดิมพันที่ผิดปกติ ใดๆ รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ "บอท" บนอินเตอร์เน็ตจะถือว่าโมฆะ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความพยายามหรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของสมาชิกจะส่งผลให้บัญชีถูกระงับทันที

- การเดิมพันจะถือว่าถูกต้องและเป็นที่ยอมรับจากบริษัท เมื่อเลขธุรกรรมถูกแสดงบนหน้าจอของสมาชิกและจะปรากฏในประวัติการทำธุรกรรมของสมาชิก

- ไม่อนุญาตให้เดิมพันผ่านหลังจากเวลาที่เรากำหนด และ/หรือ เมื่อทราบผลแข่งขัน ณ เวลาที่สมาชิกวางเดิมพัน ถ้ามีเหตุผิดพลาดที่เกิดการเปิดให้เดิมพันหลังจากเริ่มแข่งขัน และ/หรือ เมื่อทราบผลการแข่งขัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือโมฆะแต่ละการเดิมพันที่ถูกวาง โดยปราศจากการอ้างอิงจากสมาชิก การยอมรับการเดิมพันใดๆ หรือส่วนใดๆ จะเป็นดุลยพินิจจากบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบัญชีลูกค้าเมื่อใดก็ได้ หากพบว่าว่าสมาชิกได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆในข้อตกลงนี้หรือกระทำการโกง ลักลอบ โจมตี ทำร้าย หรือทำลายการพนันตามปกติ การชนะใดๆ / หรือการจ่ายเงิน รวมถึงยอดเงินในบัญชีจะถูกริบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยูสเซอร์ทันที

- การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลง ซึ่งคุณได้ยอมรับสมัครสมาชิก และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป เมื่อคุณกระทำการดังกล่าว จะถือเป็นการทำข้อตกลง ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระหว่างสมาชิกและบริษัท

** UFATOP4 เป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวและคำตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุด **

UFATOP4 เว็บที่ให้บริการคาสิโนออนไลน์เต็มรูปแบบ

ทั้งสล็อตออนไลน์ คาสิโนสด บาคาร่าสด เกมแทงปลา เกมกีฬา ฯลฯ

แอดไลน์